Oferta

   Przedmiotem działalności PZN ZAZ  jest rehabilitacja zawodowa i społeczna zatrudnionych osób niepełnosprawnych zaliczonych do znacznego i umiarkowanego stopnia niepełnosprawności, przygotowanie ich do życia w otwartym środowisku oraz pomoc w realizacji pełnego samodzielnego i aktywnego życia na miarę ich indywidualnych możliwości.

Do zadań zakładu należy w szczególności usprawnienie ogólne pracowników poprzez :

  • udostępnienie medycznych zabiegów i ćwiczeń poprawiających stan zdrowia,
  • usprawnienie w zakresie rehabilitacji społecznej czyli przygotowanie do samodzielnego wykonywania pracy i rozwijania umiejętności i współżycia w lokalnym środowisku zawodowym,
  • rozwój i kształcenie (u osób bez zawodu) podstawowych umiejętności zawodowych przydatnych na stanowisku pracy zarobkowej. 

Swoją misję realizujemy prowadząc następujące rodzaje działalności:

Działalność gastronomiczna – codziennie przyrządzamy 130 śniadań , obiadów i kolacji , prowadzimy usługi cateringowe i imprezy okolicznościowe. Nasi niepełnosprawni pracownicy  nabywają umiejętności przyrządzania i podawania  posiłków oraz zasad obsługi kelnerskiej klientów. 

Działalność porządkowo – ogrodnicza  – uprawiamy ogrodnictwo na półhektarowej działce , posiadamy sad   – pracownicy wraz z instruktorem biorą czynny udział w sprzątaniu terenu oraz czynnościach ochronnych i pielęgnacyjnych roślin. 

Działalność krawiecka i wyrobów artystycznych – osoby niepełnosprawne pod kierunkiem instruktorów nabywają umiejętności przeróbek i napraw krawieckich ubrań. Ponadto osoby niewidome tkają na krosnach chodniki i dywany.

Działalność pralnicza – pracownicy niepełnosprawni pod kierunkiem i przy pieczy instruktora odbierają pościel i ubrania od klienta, następnie segregują do prania.  

Aktywizacja zawodowa prowadzona w PZN ZAZ w Olsztynie ma na celu wspieranie naszych pracowników w procesie rozwoju zawodowego i osobistego w efekcie, czego zwiększają oni swe szanse zatrudnienia na otwartym rynku pracy. Zaangażowanie personelu pełnosprawnego i chęć pozyskania umiejętności przez pracowników niepełnosprawnych powoduje, że pracownicy nasi uzyskują wiedzę i umiejętności do pracy na otwartym rynku. 

Powołany zespół programowy w ZAZ dokonuje oceny rehabilitacji zawodowej i poziomu umiejętności i zdolności do pracy osoby niepełnosprawnej poza ZAZ. Bardzo ważną rolę spełniają instruktorzy poszczególnych rodzajów działalności poprzez codzienną naukę, motywowanie do pracy i zachęcanie do osiągania lepszych jej efektów.

Pracownicy nasi uczą się zasad dyscypliny pracy i zasad relacji interpersonalnych.

W trudnym okresie pandemii prowadziliśmy i prowadzimy przez cały czas wszystkie działalności, pracownicy sumiennie podchodzą do swoich obowiązków , w sposób odpowiedzialny przestrzegają ustalonych zasad reżimu sanitarnego.