Kontakt

POLSKI ZWIĄZEK NIEWIDOMYCH

ZAKŁAD AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ


Dyrektor: Mariusz Gruźlewski

ul. Paukszty 57, 10-685 Olsztyn
tel. centrala: 89 542 89 13
tel./fax: 89 542 88 02
email:
Sekretariat: sekretariat@zazolsztyn.pzn.org.pl
Dyrektor: dyrektor@zazolsztyn.pzn.org.pl
Księgowość: ksiegowosc@zazolsztyn.pzn.org.pl