tlo_duze

Zakład Aktywności Zawodowej

O Nas

   Polski Związek Niewidomych Zakład Aktywności Zawodowej w Olsztynie jest wydzieloną jednostką organizacyjną , której organizatorem jest Polski Związek Niewidomych w Warszawie – Stowarzyszenie posiadające status organizacji pożytku publicznego. PZN ZAZ w Olsztynie  powstał w 2002 roku. W ZAZ zatrudnione są 52 osoby , w tym 41 osób  z niepełnosprawnościami w stopniu znacznym i umiarkowanym.19 pracowników to osoby niewidome lub słabowidzące. Przez cały okres funkcjonowania w Zakładzie zatrudnionych i rehabilitowanych było 190 pracowników z niepełnosprawnościami. Na otwarty rynek pracy skierowanych zostało 35 pracowników. 

Pracownicy nasi z niepełnosprawnością narządu wzroku  korzystają  z rehabilitacji , której celem jest nauka umiejętności radzenia sobie w różnych sytuacjach życia codziennego metodami bezwzrokowymi lub z wykorzystaniem resztek wzroku.
Barierą, którą najtrudniej jest pokonać jest brak orientacji przestrzennej , dlatego nasze działania rehabilitacyjne skierowane są na naukę orientacji przestrzennej, samodzielnego, skutecznego i bezpiecznego poruszania się w trakcie wykonywania czynności zawodowych i życiu codziennym. Dzięki współpracy z Polskim Związkiem Niewidomych Okręgiem Warmińsko-Mazurskim  w Olsztynie pracownicy nasi  biorą udział w projektach realizowanych na rzecz beneficjentów niewidomych i słabowidzących , ostatnio realizowane projekty „ Świat niepełnosprawnych w zasięgu ręki 2021 „Aktywizacja społeczna osób niewidomych i słabowidzących”. 

Dzięki rehabilitacji zawodowej i społecznej w Zakładzie, korzystaniu z nauki różnych technik komunikacji oraz wsparciu psychologicznemu pracownicy nasi wychodzą z nałogów, rozwijają swoje umiejętności, osiągają wysokie wyniki w dyscyplinach sportowych  – pracownik ZAZ z niepełnosprawnością z tyt. wzroku brał udział otrzymał wysokie noty w Mistrzostwach Świata , Mistrzostwach Europy w bowlingu. Pracownik wyrobów artystycznych jest paraolimpijczykiem w kolarstwie tandemowym.